Ragnar Hasselgren (1905 - ?)

Sångare. Född i Strömshyttan, Dalarna. Kom med föräldrarna till USA som två-åring och lärde sig bara engelska när han växte upp. När han var 18 år anställdes han av en svensk som drev en byggnadsfirma i Californien och som huvudsakligen anställde personer med svenskt ursprung. Dessa fick också engelsk-undervisning men då Hasselgren redan kunde engelska läste han svenska i stället.
Hasselgren sjöng både på svenska och engelska (och svengelska) till eget gitarrakompanjemang och var verksam på USA:s västkust (California Bay Area) under 1940 och 50-talen. Gjorde ett 25-tal grammofon- inspelningar. I början av 1960-talet gav Harmony Music ut en LP med titeln "Scandinavian - American comedy songs" där sju av hans insjungningar finns med samt inspelningar med "Yumpalong Yanson" och norrmannen Hans Berggren.

Skivinspelningar
Harmony Music
Barndomshemmet (On the banks of the Wabash) / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 35 / 
Den glade kopparslagaren / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 8 / 
Everybodey thinks I'm lazy / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 37 / 
Hej o ho (Jungman Jansson) / Gitarr (Insp. 1948) / 6 / *
Hopp rullandej / Gitarr (Insp. 1948) / 7 / *
Hälsa dem därhemma (Hils fra mig derhjemme) / Gladys Steele, piano (Insp. Berkly C.A. 1948) / 35 / 
Jan Johnson's wedding / Gitarr (Insp. 1948) / 6 / *
Josephine, please no lean on the bell / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 60 / 
Lördags-dansen / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 34 / *
Masquerade ball, The / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 37 / 
Motorcykeln / Piano Berkely C.A. 1948 / 8 / 
Nikolina / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 34 / *
Pelle, the salesman / Gitarr (Insp. 1948) / 7 / *
Swedes in North Dakota / Gitarr (Insp. 1948) / 5 / *
Why don't you marry the girl / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 36 / 
Why don't yoy marry the / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 60 / 
Vid Siljan an mitt hem / Gitarr (Insp. 1948) / 5 / *
Vinegar woiks / Piano (Insp. Berkley CA 1948) / 36 / 

LP
Scandinavian - American comedy songs (Harmony Music LP-5) 
- Till första sidan -