Göran Svenning (1870 - 1953)

Textförfattare. Kom från Västergötland. Egentligen tandläkare bosatte sig i Strömstads och blev stadens förste tandläkare. Skrev de flesta texterna till David Hellströms kompositioner. Gav också ut samlingen "Skärgårdssånger" 1911.

Länk: Göran Svenning och David Hellström på engelska Wikipedia

Musikaliska alster
Beväringsvals från Backamo (1912) ~ M: David Hellström
Bohuslänska sjömansvalsen (1910) ~ M: David Hellström
Bondvals ~ M: Theodor Pinet
Brudvals ~ M: David Hellström 
Bröllopsvalsen ~ M: David Hellström
Evighetslängtan ~ M: Artur Börjesson
Fiskarvals från Bohuslän ~ M: David Hellström
Friarevalsen (1909) ~M: David Hellström
Hjärterö-valsen (1915) ~M: David Hellström
Kostervalsen (1913) ~ M: David Hellström
Kössvalsen (1914) ~ M: David Hellström
Landsvägstrall ~ M: David Hellström
Masthuggsvalsen ~ M: Åke fagerlund
På Baltiskan (1914) ~ M: David Hellström
Strömstads-valsen ~ M: David Hellström 
Styrsövalsen ~ M: Åke Fagerlund
- Till första sidan -