David Hellström (1883 - 1965)

Kompositör. Lärde sig spela flera instrument redan som barn och gjorde sina första melodier som 15-åring. Tog värvning som trumslagarpojke vid Bohusläns regemente men övergick sedan till civil yrkesbana som trädgårdsmästare. Göran Svenning kom att skriva texterna till de flesta av hans melodier och den mest kända torde vara Kostervalsen. Skrev även marscher. Erhöll 1962 Fred Winter stipendiet.

Länk: David Hellström och Göran Svenning på engelska Wikipedia

Musikaliska alster
Balen på bakgården (Friarevalsen) ~T: Emil Norlander
Beväringsvals från Backamo (1912) ~ T: Göran Svenning
Bohuslänska sjömansvalsen (1910) ~ T: Göran Svenning
Bröllopsvalsen ~ T: Göran Svenning
Fiskarvals från Bohuslän (1908) ~ T: Göran Svenning
Friarevalsen (1909) ~ T: Göran Svenning
Hjärterö-valsen (1914) ~ T: Göran Svenning
Kostervalsen (1913) ~ T: Göran Svenning
Kössvalsen (1914) ~ T: Göran Svenning
Landsvägstrall ~ T: Göran Svenning
Lilla kärestan min ~
Ny fiskarvals ~ T: ?
På Baltiskan (1914) ~ T: Göran Svenning
Strömstads skytteförenings paradmarsch ~
Strömstads-valsen ~ T: Göran Svenning 
- Till första sidan -